VAATAMISED

Thursday, January 22, 2015

Alg- ja põhikooli lapsed lõpetasid poolaasta

16. jaanuaril lõppes meie koolis piduliku aktusega, mille alguses ja lõpus olid esinejad, esimene poolaasta. 1-4 klassidele esines mudilaskoor ja flöödiansambel. Suurtematele esinesid Tallinna Muusikakeskkooli lapsed.

Kõige tublimatel, nagu ikka, surus kätt direktor Jaan Paas ja andis neile ka tunnistuse. 3.C klass lõpetas selle poolaasta kõige suurema arvu kiituskirjadega.

Võtsime ka väikesed intervjuud meie tublidelt väikestelt lastelt.


Kuidas sa oled rahul oma hinnetega?
Mia Marite: Olen väga rahul, tunnistusel on kõik viied.
Taavi-Martin: Hästi.
OliverK

Kus aines tahaksite pingutada rohkem?
Mia Marite: Polegi sellist ainet.
Taavi-Martin: Arvutiõpetuses.
OliverK
Kas keegi aitas ka õppimisel?
Mia Marite: Emme ja issi.
Taavi-Martin: Kõige rohkem aitas ema, ilma temata oleksid halvemad hinded muidu.

Kõiki aktuse pilte saab näha SIIN

No comments: