VAATAMISED

Tuesday, March 31, 2015

Jumalaga, meedia

Talv hakkab läbi saama, vähemalt mõtte poolest, ja sama käib ka minu meedia kursuse kohta.

Meenutades jääb mulje, nagu oleks alles paar kuud tagasi toimunud aulas kursust tutvustav loeng, kus muuhulgas määrati kindlaks ka meie grupp – Meril, Martin, Janar, Grete, Helerin, grupijuht William ning mina, Hanna-Mai. Tegelikkuses on sellest möödas tervelt pool aastat.

Tänane päev on viimane, mil meie tiim veel ametlikult tegev on. Töö läks lahti novembris, algas märts, nüüd lõppeb – lõpetame ka meie.

Eelneva järgi võis tahtmatult jääda mulje, nagu oleks kogu see ettevõtmine olnud tohutult traagiline, isegi paar elu nõudnud – kaugel sellest. November ja märts olid küll keskmisest keerukamad, lisaks tavapärasele õppimisele oli kõigil ju ülesandeid rohkem, kuid kõigele vaatamata oli see väärt väljakutse, tõeline proovikivi.

Tegemist ei olnud üksnes ürituste kajastamisega, pildistamise, kirjutamise, filmimisega, vaid päris iseloomukooliga. Igaüks pidi õppima tegema vahet vajalikul ja tähtsusetul, õppima efektiivselt aega planeerima ning avastama, mis kellelgi tegelikult hästi välja tuleb, mis on igaühe jaoks parim ülesanne – kõik need asjad pidin selgeks saama ka mina.
A2 meediatiim
Soovime väga tänada kõiki lugejaid ja eriti õpetaja Tiiu Neemet, kes meile meie kirjavead andeks on andnud ning abi osutanud.

Enda poolt tahan samuti tänada kõiki toredaid tiimikaaslasi.

No comments: