VAATAMISED

Thursday, March 26, 2015

12. klass analüüsis rändava bioklassiga DNA-d

(JanarE)
Bioloogiaõpetajatel tekkis vahva mõte kutsuda kooli rändav bioklass, et tutvustada 12.l,r,h klassi soovijaile lähemalt Tartu Ülikooli, geenitehnoloogiat ja bioloogiat ning teadusliku eksperimendi läbiviimist, andes võimaluse töötada koos kaasaegse laboriaparatuuriga ja tutvuda lähemalt DNA-ga. Rändav bioklass on loodud koostöös Leedu firma Thermo Fisher Scientificuga 2011. aastal, et pakkuda 10.-12. klassidele harivat ja põnevat võimalust saada aimu teadlase tööst.


24 õpilast jaotusid kuude neljaliikmelisse rühma ja esmalt tutvustati muidugi ohutusnõudeid, mis on laboris kindlasti kõige tähtsamad - laiali jagati kaitsekindad ja kitlid ning räägiti lähemalt töövahendite puhtuse hoidmisest, saamaks õiged testitulemused. Nõu ja jõuga aitasid gümnasiste iga grupi juurde jaotunud juhendajad.
Tutvutud ohutusnõuete ja soovitustega, lubati teha lähemalt tutvust käiku minevate töövahenditega: automaatpipeti, vortexi (lihtsas keeles öeldes segumasin), kaalu, värvitud vee ning NanoDropiga (nukleiinhapete puhtuse ja kontsentratsiooni mõõtmiseks mõeldud imevidin).

Parasjagu saavad rühmaliikmed pipeti käsitsemiseks juhiseid
(JanarE)
Juhendaja õpetab pipetti vedelikku võtma
(JanarE)
Noored said oma oskused proovile panna erinevates katses, näiteks toimus pipeteerimise võistlus. Tuvastati ka HPV-d ehk inimese papilloomiviirust. Kogu üritus kestis kokku ligi 4 tundi.
Esimese ülesande tutvustus
(JanarE)
Huvilised saavad rändavast bioklassist lähemalt lugeda SIIT. Pildid on nähtaval SIIN.

No comments: