VAATAMISED

Wednesday, December 10, 2014

Füüsikavõistlus "Kajakas" oli raskem, kui õpilased ootasid

TÜ Teaduskool korraldas 10. detsembril juba kolmandat aastat järjest füüsikavõistluse “Kajakas”, kus võistlevad koos ühes vanuserühmas nii põhikooli kui gümnaasiumi õpilased, kes peavad 60 minuti jooksul lahendama kuus kuni kümme ülesannet.
Meie koolist osales võistlusel kuus õpilast 9., üks õpilane 10., seitse õpilast 11. ja kaks õpilast 12. klassist.
Füüsika õpetaja Elle Klooster arvas, et võrreldes füüsika olümpiaadiga on “Kajakas” õpilaste jaoks huvitavam võistlus. Osaleda said kõik õpilased, kes soovi avaldasid. Tööd kontrollitakse ära TÜ Teaduskoolis.
Mitu osalenut arvas, et võistlus oli palju raskem, kui nad olid oodanud. Ülesannetest oodati elulisi probleeme ning neid ka oli.
"Ootasin üpris raskeid, aega nõudvaid ja mõtlema panevaid ülesandeid, mida see võistlus ka pakkus. Rohkem ootasin ka nuputamis- ja loogikaülesandeid, aga võistlus oli pigem valemite tundmise ja kasutamise peale," kommenteeris 11. reaalklassi õpilane Karl Hannes.
Enne võistlust kordasid mitmed õpilased eelmistel aastatel õpitud valemeid. Oli ka õpilasi, kes vaatasid valemid läbi alles hetk enne võistlust. Valemite kordamine suurt kasu ei toonud ning ülesandeid vaadates tekkis paaril 11. klassi õpilasel küsimus, kuidas endast nooremad nende ülesannetega hakkama said.

No comments: