VAATAMISED

Wednesday, March 18, 2015

Katsed, katsed ja veel kord katsed

Kevadega koos saabuvad põhikooli lõpuklasside õpilastele mõeldud kaua oodatud koolikatsed. Seni, kuni teised klassid nädala puhkavad, käivad 9. klassi õpilased erinevates koolides siiani õpitud teadmisi näitamas. Samuti toimusid ka meie koolis esmaspäeval ja teisipäeval väliskoolidest tulnud 9. klassi õpilastele sisseastumiskatsed, kuhu kandideeris pea 170 õpilast, kuid kellest kohale tuli vaid 95.
Katsete esimene päev tõi kohale kasina rahvamassi
(HelerinU)
Teisel päeval valitses aulas hoopis teine vaatepilt
(HelerinU)
Õpilased olid jagatud kahe päeva peale ning kahte klassi teisel korrusel. Enne katseid oli võimalik tutvuda Lilleküla gümnaasiumi õppekorraldusega - kursuste hindamise, lõpetamise tingimuste, õppesuunade ning õppekava, valikainete ja natuke ka riigieksamitega. Samuti tuletas meelde tutvustuse läbiviija õppealajuhataja Anu Luure, et hinnetele "4-5" õppijad peavad ainult täitma avalduse ning sooritama suunatesti, kuid ülejäänutele lisandub inglise keel, eesti keel ja matemaatika. Tagasiside katsetest saavad õpilased hiljemalt 2. aprilliks. 

Tutvustusele järgnesidki algusega kell 10.15 sisseastumiskatsed. Katsed kujutasid endast järgmist - inglise keeles oli vaja panna laused õigesse ajavormi, matemaatikas tuli lahendada nii ruutvõrrandi- ja protsentülesandeid kui ka funktsioone ning teha natuke tavalist arvutamist, eesti keele ülesanne sisaldas suure ja väikse algustähe, kokku-lahku kirjutamise ja kirjavahemärkide ülesannet.

Samuti tegime pärast katseid videointervjuu ka mõne õpilasega. Video on peagi tulekul.

No comments: