VAATAMISED

Friday, March 13, 2015

Toimusid vanema vanuseastme aktused

Kui gümnaasiumiastmel olid täna lühem koolipäev, viis tavalist tundi, siis alg- ja põhikooliõpilaste päev oli veelgi lühem - kooli tuldi vaid aktuse ja klassijuhatajatunni pärast.

Algusega 11:00 ja 12:00 toimusid vastavalt 5.-6. ja 7.-9. klasside aktused.
Sissejuhatusena kõlas 8.b klassi õpilase Anett Arutamme poolt esitatud Jose Maria Cano klaveripala "Hijo de la luna".
A. Arutamm klaveripala esitamas
(MerilS)
Sellele järgnes tunnistuste ja kiituste jagamine. 7.b võistkond pälvis kiituse parima reegliplakati koostamise eest, 8.b pälvis kiituse vene keele nädala põhikooli laulukonkursi võidu eest  ja 8.c publikulemmikuks osutumise eest, 9.b pälvis kiituse vene keele nädala gümnaasiumi laulukonkursi võidu eest. Eraldi tunnustati ka 7.b klassi õpilast K. Hiobi ja 9.C klassi õpilast K. Kaske ühe-lause-etteütluse vigadeta kirjutamise eest. Direktorilt said tunnistuse kätte kas hinnetele "5" või "4-5" õppijad, keda on küll algklassidega võrreldes vähem, kuid gümnaasiumiga võrreldes jälle rohkem. Põhikooli lippu hoiab kõrgel 9.c klass, kellest aulas tunnistuste saajaid olid 11, sealhulgas 1 ainult hinnetele "5" õppija.
Järjekordne hinnetele "4-5" õppija direktorilt tunnistust saamas
(MartinK)
Samuti pani direktor kõigile südamele, et ilusate ilmadega kaasneval ratta-, rula-, tõukeratta- või rulluisusõidu võimalusel ei tasuks esimesel korral oma oskusi üle hinnata ja ohutuse eesmärgil tuleb kinni pidada ka liiklusreeglitest.

Aktuse lõpetas kooli bänd koosseisus Kristjan Must, William Peeter Sarevet,  Rauno Tegelmann, Karl Hannes Veskus ja Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnasist Kristina Viktoria Hedman, kes esitasid Rival Sonsi loo "Pressure And Time" ja Led Zeppelini loo "Whole Lotta Love".

No comments: