VAATAMISED

Sunday, May 17, 2015

Intervjuu Chicagos elava eestlasest õpetaja Liivika Koreniga

Tere, rääkige, kuidas viis elu teid Ameerikasse?

Õppisin TTÜ-s haldusjuhtimist ja sõbrannaga tuli mõte võtta aasta akadeemilist puhkust ja minna Ameerika Ühendriikidesse lapsehoidjaks. Mõeldud, tehtud, august 2000 saabusimegi USA-sse. Seal oldud aasta jooksul jõudsin ma abielluda ja Eestisse tagasi kolida, et TTÜ-s edasi õppida. Kuid 2002. aasta alguses kolisime perega USA-sse tagasi.

Kas jätkasite USA-s õpinguid?

2002. aastal hakkasin vaikselt kohalikus kolledžis tunde võtma eesmärgiga saada raamatupidamise erialal haridus. 2007. aasta alguses kolisime Detroiti ja jätkasin oma õpinguid ning nende kõrvalt leidsin ka tööd raamatupidajana. Oma õpingud lõpetasin 2009. aasta lõpus juba järgmises linnas Chicagos. Siis võtsin ennast käsile ja lõpetasin ka lõpuks oma õpingud.

Kuidas te sattusite Chicago Eesti Kooli õpetajaks?

Ma ei olegi päris õpetaja, aitan rohkem asjaajamises ja planeerimises ning tegelen rahade kogumise ja jagamisega. Teist aastat järjest annan ühte tundi lastele, kes eesti keelt kodus ei räägi. Nendega me rohkem õpime sõnu ja suhtlemist läbi mängude.
                                                      Liivika Koren ja Chicago Eesti Maja
Kas koolitöös osalemine aitab säilitada eesti keelt?

Eesti kool toimub Chicagos ainult kaks korda kuus ja selle aja jooksul keelt selgeks õpetada pole võimalik. Aga enamik lapsi räägib ka kodus põhiliselt eesti keelt, nii et nendele tuleb Eesti Kool palju kasuks, sest enamus saab sealt tuge juurde. Lisaks keeleõppe tundidele on väiksematel lastel ka käsitöötund, mis toimub eesti keeles ja meeles. Suurematel lastel on lisaks keeletunnile veel ka koduloo tund, kus on teemadeks veidi ajalugu, veidi geograafiat jms.

Milliseid tähtpäevi tähistate Chicago Eesti Koolis?

Kool tähistab koos Chicago Eesti Majaga igal aastal Eesti Vabariigi aastapäeva, jaanipäeva ja jõule. Lisaks tähistatakse koolis vastlapäeva, emadepäeva, lihavõtteid, emakeelepäeva, isadepäeva, mardi- ja kadripäeva. Sellel aastal toimub ka teist korda suvelaager, mida kõik lapsed väga ootavad. Laagris mängitakse vanu häid mänge, nagu ukakas, kaksteist pulka jne.

Kuulsin, et käisite Eesti Kooliga Kanadas, mis oli selle reisi eesmärk?

Selle reisi eesmärgiks oli tutvuda uute keeleõppimise meetoditega. See oli kasulik, sest õpetajad õppisid, kuidas paremini õpetada. Juttu oli ka keeleoskuse tasemest, keeleeksamitest ja uutest eestikeelsetest sõnadest. Lisasime oma mälukohvrisse veel õppemänge ja tegevusi. Kõige tähtsam oli see, et õppisime üksteist tundma, ja suur tahe on kontakte hoida. Eesti koolide õpetajatel on samad sihid, ega tarvitsegi n-ö ratast uuesti leiutada.
                                                                   Õpetajate konverents

Te olete Chicagos Eesti Maja juhatuses, rääkige sellest pisut.

Chicago Eesti Maja juhatuses olen tegev 2013. aastast. Mind paluti esindama sinna Chicago Eesti Kooli. Chicago Eesti Maja juhatus saab kokku korra kuus ja tavaliselt arutatakse igapäevaküsimusi ja -probleeme, pannakse paika tegevused ja üritused ning vaadatakse üle organisatsiooni finantsolukord. Eelmisel aastal aitasin korraldada esimest rahvusvahelist jõululaata Chicago Eesti Majas. Kohal olid müüjad ja ostjad kõikidest Balti riikidest ja Skandinaavia maadest. See osutus väga edukaks.
                                                                Laat Chicago Eesti majas
                                                                           
Kirjeldage palun mõne sõnaga väliseesti kogukonda Chicagos.

Väliseestlasi on Chicagos palju, ise nad (me) end väliseestlasteks ei kutsu. Ikka nagu oleks kah eestlased. Aga ei tea täpselt, kui palju võiks olla, eestlasi on siia kanti tulnud läbi aegade ja kas siis nende varasemate järeltulijaid kah eestlasteks pidada, läheb keeruliseks. Mina arvan, et eestlased on need, kes ise end eestlasteks peavad. Suuremad üritused Eesti Majas on Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, jaanipäev ja jõulud, siis on kohal eestlasi umbes paarsada. On ka palju eestlasi, kes Eesti Majas ei käi, aga väljaspool seda saavad omavahel kokku ja ikka räägitakse eesti keeles ja Eestimaast. Viimasel ajal oleme tutvunud eestlastega, kes on siin juba kolmandat põlve, mõned pole isegi Eestis käinud, aga räägivad siiski eesti keelt - vaat see on juba midagi!
                                                          Talgupäev Chicago Eesti Majas
                                               (Piltide autoriõigused kuuluvad Liivika Korenile)
Kuidas hoiate teie oma peres eesti traditsioone üleval ja kas seda teevad enamik väliseestlasi?

Enamuse kohta ei oska öelda, nii palju kui on peresid, on ka erinevaid variante. Mõni hoiab eesti traditsioone rohkem üleval, mõni vähem. Meie pere traditsioon, mis on Eestist pärit, on ülestõusmispühade ajal munade koksimine. Enamik pühasid tähistame Chicago Eesti Majas, näiteks vastlapäeval sööme hernesuppi, keerutame vurri ja kelgutame; vabariigi aastapäeval on kõik sinimustvalgetes toonides ja jaanipäeval teeme tuld ja mängime mänge.
Ameeriklased tähistavad jõule 25. detsembri hommikul, aga jõululaupäeval saame me tavaliselt ikka eestlastega kellegi kodus kokku ja tähistame seda eesti moodi.

Kas te julgustaksite noori asuma elama ja õppima välismaale?

Julgustaksin ikka, aga ainult ajutiselt. Väga üldistavalt väites arvan ma, et iga inimene peaks ikka elama/kuuluma sinna, kus ta juured on. Olen Eestimaa patrioot ja hoolin Eestimaast väga, see arvatavasti kõlab ebaloomulikult kellegi käest, kelle elu on 100% Eestist eemal, aga see, mida südames tunnen, seda muuta ei saa. Et kas Eesti või mitte-Eesti, siis ikka Eesti!

Kas tunned, et tuled veel kunagi Eestisse, juurte juurde tagasi?

Tore oleks ju, kui mu lapsed abielluksid eestlastega ja läheksid Eestisse elama, siis oleks mul kah hea Eestisse kolida, aga kui ei, siis pean jääma siia või kuhu iganes nad otsustavad - arvan, et tähtsam ühestki riigi- ja kultuuripiirist on ikkagi perekond.


No comments: