VAATAMISED

Thursday, May 14, 2015

Kuidas meie kooli õpilased valmistavad ennast üleminekueksamiks?

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi kõik 11. klassi õpilased peavad läbima üleminekueksamit, et saada edasi 12. klassi. Sellel aastal on reaal- ja loodussuunal keemia eksam ja humanitaarklassil ajaloo eksam. Eksamid ei ole enam kaugel, ainult kaks ja pool nädalat on jäänud. Meie meediarühm otsustas teha küsitluse, kui paljud on alustanud õppimist eksamiks ja kuidas nad seda teevad.
Vastused on saabunud. Vastanutest on alustanud õppimist ainult 26,3%.

Küsimusele, kuidas hakatakse õppima eksamiks, tuli palju huvitavaid vastuseid – õpitakse TTÜ tudengite abiga, korratakse keemiatundides koos õpetajaga, tehakse  endale konspektid, loetakse vihikust, õpikust ja töövihikust, mis on kirja pandud, lastakse teistel küsida endalt erinevaid küsimusi eksami teemade kohta. Kõige populaarsem vastus oli, et tehakse endale konspekt ja see loetakse palju kordi läbi.

No comments: