VAATAMISED

Friday, March 13, 2015

Algklassid saadeti aktusega vaheajale

Reedel sai gümnaasiumiaste tunda rõõmu ainult lühendatud tundidest, kuid algklassiõpilased tulid kooli vaid oma aktuse alguseks, et kätte saada oma tunnistused ning tänukirjad ja peale seda minna nautima vaheaega.

Algusega kell 10 ja kell 11 algas vastavalt 3.-4. ja 1.-2. klasside aktus.
Sissejuhatusena esitas mudilaskoor P. Pajusaare loo "Kui laulab ööbik" ja plokkflöödiansambel  G. Martini pala "Armurõõm". Seejärel jagasid laiali tunnistused direktor ja algklasside õppealajuhataja Tiina Stamm neile õpilastele, kellel oli hinneteks kas "5" või "4-5". Esimestest klassidest oli kõige tublim 1.c klass, kellest aulas tunnistuste saajaid oli 13. Ka ülejäänud klassidest said nii mõnedki õpilased oma heade õpitulemuste tõttu kätte oma tunnistused. Laiali jagati ka kolmele klassile kiituskirju selle veerandi saavutuste eest.
Tunnistusesaajate rivi aina pikeneb
(MerilS)
Plokkföödiansambli esitus
(MerilS)
Aktuse lõpetas mudilaskoor ja plokkflöödiansambel J. Trumpi looga "Iga lapse isamaa" ning kolm 3.a klassi tüdrukut looga "Pudilaul".
(MartinK)
Samuti mainis kooli direktor, et soojade ilmade tõttu tuleks ratta-, rula-, tõukeratta- või rulluisusõidul olla ettevaatlik ning ohutuse eesmärgil kinni pidada liiklusreeglitest. 

No comments: